Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.02.2022
Jacek Krakos
Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 17.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacj Usunięto punkt lisy
21.11.2016
Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 17.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacj Utworzenie punktu listy

dokument usunięto