Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Usunięto dokument
09.10.2019
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu

dokument usunięto