Dział Finansowo-Księgowy
     Kierownik: Alina Bisek tel. 32 429 48 78


Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. obsługa najemców w zakresie rozrachunków,
 2. przygotowywanie i realizacja rocznych planów finansowych,
 3. opracowywanie analiz ekonomicznych,
 4. ewidencjonowanie kosztów i przychodów w oparciu o zakładowy plan kont i ustawę o rachunkowości,
 5. prowadzenie rejestrów zakupów oraz sporządzanie deklaracji VAT-7,
 6. rozliczanie podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie rozliczeń z budżetem Miasta,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 8. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 9. rozliczanie kaucji mieszkaniowych,
 10. prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i innych składników majątkowych Zakładu,
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. prowadzenie spraw dotyczących rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:29:29 historia zmian dokumentu

Archiwum