Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
     Jacek Krakos tel. 32 429 48 75


Do zakresu działania Działu Informatyki należy w szczególności:

  1. administrowanie siecią informatyczną, zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania oraz transmisji danych wewnątrz Zakładu i do podmiotów zewnętrznych, 
  2. zapewnienie bezpieczeństwa Zakładu, a w szczególności sieci informatycznych, baz danych oraz przetwarzanych informacji w systemach komputerowych,
  3. budowa, rozwój, modyfikacja, wdrażanie oraz utrzymanie systemów informatycznych,
  4. współpraca z dostawcami systemów informatycznych oraz utrzymywanie stałych kontaktów z serwisem,
  5. nadzór nad funkcjonowaniem oraz modyfikacje strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,
  6. prowadzanie ewidencji sprzętu komputerowego i dbałość o jego prawidłową eksploatację,
  7. prowadzenie ewidencji oprogramowania, licencji  i uprawnień.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:17:48 historia zmian dokumentu

Archiwum