Stanowisko ds. BHP
     Jacek Reclik tel. 32 429 48 98


Do zakresu działania Stanowiska ds. bhp należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie okresowych przeglądów warunków pracy, 
  2. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. współuczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  4. prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp zatrudnianych pracowników, pilotowanie organizacji szkoleń okresowych,
  5. prowadzenie postępowań wypadkowych, opracowywanie wniosków o charakterze profilaktycznym oraz sporządzanie sprawozdań o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych,
  6. nadzorowanie zabezpieczenia siedziby Zakładu z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, w tym zapewnienia należytego wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy,
  7. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach Zakładu.
wpr.: , dnia: 2011-11-15 11:32:42 historia zmian dokumentu

Archiwum