Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Kadetów 6a/10” - DZP.2120.0035.2020


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

>>>Pobierz<<< 

 

 

 

wpr.: Sylwia Dąbska, dnia: 2020-12-03 12:40:16 historia zmian dokumentu

Archiwum