Ogłoszenia o zawarciu umowy

 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania - dokumentacja przetargowa - zadanie nr 2.zip 23,9MB)

 • Wpr.: Sylwia Dąbska, 15.09.2020
 • Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańska 7 a, b w Rybniku - Dokumentacja przetargowa.zip (21,3MB)

 • Wpr.: Sylwia Dąbska, 17.07.2020
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach z podziałem na zadania -

 • Wpr.: Sylwia Dąbska, 17.07.2020
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA z podziałem na zadania - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf (66,3KB)

 • Wpr.: Sylwia Dąbska, 15.07.2020
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach. Etap I z podziałem na zadania. - Projekt, przedmiary, specyfikacje techniczne - zadanie 2 - pobierz
 • Wpr.: Sylwia Dąbska, 12.02.2020
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 w Rybniku i zastąpienie innym materiałem - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Wpr.: , 29.11.2018
 • Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania - Zbiorcze zestawienie ofert

 • Wpr.: , 26.10.2017
 • Remont dachu budynku przy ul. Młyńskiej nr 7 A w Rybniku - Zbiorcze zestawienie ofert

 • Wpr.: , 24.08.2017
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynków z podziałem na zadania - Dokumentacja Zadanie nr 1

 • Wpr.: , 04.08.2017
 • Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach mieszkalnych z podziałem na zadania - Projekt budowlany Zadanie nr 1: Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Lompy nr 6 w Rybniku

 • Wpr.: , 04.08.2017
 • Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żołnierza 4, Placu Pokoju 2 z podziałem na zadania -

 • Wpr.: , 27.07.2017
 • Aktualizacja dokumentacji projektowej do warunków technicznych 2017 r. budynków przy ul. Żurawia 1, 4, 6, ul. Bogusławskiego 16, 20, 22, Placu Żołnierza 4, Placu Pokoju 2 z podziałem na zadania - Dokumentacja Zadanie nr 1: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Żurawia 4, 6, Bogusławskiego 20, 22

 • Wpr.: , 27.07.2017
 • Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kadetów 3 w Rybniku - zbiorcze zestawienie ofert

 • Wpr.: Agata Traczyk, 23.05.2016
 • Wynajem samochodu dyspozycyjnego wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Wpr.: Agata Traczyk, 22.02.2016
 • Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Wpr.: Agata Traczyk, 22.02.2016
 • Świadczenie usługi dystrybucji przesyłu energii elektrycznej do budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=9568&rok=2015-01-14

 • Wpr.: Agata Traczyk, 14.01.2015
 • Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. Przemysłowej 17, 17a,19, 19a, 21, 21a, 23, 23a, 27, 29
  http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=390384&rok=2014-11-27

 • Wpr.: Agata Traczyk, 27.11.2014
 • odpowiedź na pytanie z dn. 20.03.2014 r.

 • Wpr.: , 21.03.2014