ARCHIWUM - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W SPRAWACH PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU, ZWIĄZANYCH Z WYPŁATĄ ODSZKODOWANIA ZA NIEDOSTARCZENIE LOKALU, OSOBOM UPRAWNIONYM NA MOCY WYROKU DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU


Aktualne ogłoszenia